Valamon luostari

Kiireettömyys kutsuu

Ortodoksisen teologian perusopinnot

01.09.2016
017-5701401

Kurssin kuvaus


Valamon opistossa on mahdollisuus suorittaa Ortodoksisen teologian perusopintokokonaisuus (25 opintopistettä) Itä-Suomen yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti. Opinnot suoritetaan verkko-opintoina Avoimen yliopiston määrittelemän aikataulun mukaisesti.

Valamon opistossa järjestetään opintoihin liittyen neljä tuutorointiviikonloppua talven aikana (17.–18.9.2016, 26.–27.11.2016, 11.–12.3.2017 ja 6.–7.5.2017). Tuutorointijaksoilla käydään läpi menneitä kursseja ja valmistaudutaan erityisesti tuleviin opintojaksoihin. Lisäksi tuutoroinneissa valmennetaan opiskelutekniikkaan liittyviä asioita, jotta opiskelu sujuisi parhaalla mahdollisella tavalla. Tuutorointijaksojen aikana on mahdollista nähdä käytännössä, kuinka opiskellut asiat näkyvät esimerkiksi jumalanpalveluksissa.

Opintoihin liittyvät tentit ja oppimistehtävät on mahdollista suorittaa verkkoympäristön kautta. Myös palautteita ja suorituksia seurataan verkkoympäristössä. Tentaattoreina toimivat Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen teologian professorit ja lehtorit.

Hinta perusopintokokonaisuudelle on 420 €. Tämä sisältää avoimen yliopiston opiskelijamaksut ja neljä tuutorointiviikonloppua (sis. opetus, majoitus ja aamiainen). Ilmoittautuminen opintoihin päättyy 1.9.2016. Opintojen alkaminen Valamon opistossa edellyttää riittävää osallistujamäärää. Mikäli teologian opintokokonaisuus Valamossa toteutuu, ilmoittautuminen on sitova, eikä kurssimaksuista tehdä palautuksia.