Valamon luostari

Kiireettömyys kutsuu

Hyvät kirjakerhomme jäsenet,

Kirjakerhon uusimpana julkaisuna lähetämme Marianna Flinckenberg-Gluschkoffin teoksen Ikoni puhuu – Tietoa ikonien kielestä ja elämänvaiheista.  Mitä ovat Kristuksen sädekehän merkit? Onko Neitsyt Marian viitassa aina tähtiä? Miksi jotkut ikonit on peitetty metallilla? Mitä tarkoittaa, että ikoni on ihmeitätekevä? Ikoni puhuu vastaa esimerkiksi näihin usein kuultuihin kysymyksiin.

Lue lisää: Kirjakerhon jäsentiedote 1/2015

Hyvät kirjakerhomme jäsenet

Kirjakerhon uusimpana julkaisuna lähetämme Ortodoksisen Veljestön kustantaman valokuvateoksen Arkkipiispa Paavali –  Esipaime-nemme. Tänä vuonna tuli kuluneeksi 100 vuotta arkkipiispa Paavalin syntymästä.

Arkkipiispa Paavali –  Esipaimenemme valokuvakirja kertoo kuvin kunnioitetun ja aina muistettavan Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Paavalin elämästä. Isä Esipaimen eli mielenkiintoisen ja monisäikeisen elämän kohoten Suomen ortodoksisen kirkon arkkipiispaksi. Hänen elämässään oli myötä- ja vastoinkäymisiä. Ne kasvattivat hänestä arvostetun, rakastetun, lujan ja aina kirkkokuntansa parasta ajattelevan Persoonan. Vuosikymmenien saatossa häntä opittiin suuresti arvostamaan myös laajasti Suomen ulkopuolella.

Lue lisää: Valamon kirjakerhon jäsentiedote 04/2014 

Hyvät kirjakerhomme jäsenet

Kirjakerhon uusimpana julkaisuna lähetämme diakoni, TM Marko Mäkisen laatiman teoksen Pyhissä ihmeellinen Jumala – Lintulan ja Valamon luostarien reliikit. Tämä on ensimmäinen laajempi ja kuvitettu teos luostariemme pyhäinjäännöksistä suomen kielellä.

Pyhäinjäännökset ovat kiehtova, mutta toisinaan myös hämmentävä aihe. Lähempi tutustuminen reliikkiteologiaan kuitenkin osoittaa, että ne liittyvät kiinteästi sekä varhaiskirkon historiaan että Kirkon uskoon ja elämään jo varhaisista ajoista lähtien.

Lue lisää: Kirjakerhon jäsentiedote 3/2014

Hyvät kirjakerhomme jäsenet

Kirjakerhon uusimpana julkaisuna lähetämme teoksen Kirjeitä Innalle, joka muodostuu lähes sadasta kirjeestä, jotka skeemaigumeni Johannes, Valamon vanhus, lähetti hengelliselle ohjattavalleen taiteilija Ina Collianderille (1905-1985).

Kirjeet täydentävät Valamon vanhuksen kirjeiden aiemmin julkaistua sarjaa ja ne on kääntänyt venäjän kielestä taiteilijan poika, isä Sergius Colliander.  Taiteilija Ina Colliander haki isä Johannekselta ohjausta erityisesti Jeesuksen rukouksen harjoittamiseen. Tämä onkin isä Johanneksen kirjeiden punainen lanka.

Ohjaajavanhus Johannes vaikutti Ina Collianderin  elämään keskus-telujen ja kirjeiden kautta. Isä Johanneksen viisaus kantautui eteen-päin sekä Inan elettynä elämänä, hänen puheidensa ja kirjeen-vaihtonsa, mutta myös hänen taiteellisen ilmaisunsa välittämänä.

Isä Johanneksen kirjeet avaavat yksinkertaisen ilmaisunsa kautta turvallisen polun ortodoksisen hengellisyyden syvälliseen ymmärtä-miseen.

Tarjoamme kirjan kirjakerholaisille lähetyskuluineen hintaan  14,00 e.

Lue lisää: Kirjakerhon jäsentiedote 2/2014