Valamon luostari

Kiireettömyys kutsuu

Hyvät kirjakerhomme jäsenet

Kirjakerhon uusimpana julkaisuna lähetämme pappismunkki Serafimin (Seppälä) teos Naiseus -  Varhaiskristillisiä ja juutalaisia näkökulmia. Naiseus-kirja  on syväluotaus jumalakuvan ja hengellisyyden naisellisiin piirteisiin. Terveessä uskonnossa maskuliinisuus ja feminiinisyys ovat tasapainossa ja kummallakin on oma tilansa. Millä tavalla ne hakeutuivat kohti harmoniaa varhaiskirkossa? Mitä kirkkoisät opettivat sukupuolten tasa-arvosta?  Mistä mieheyden ja naiseuden suhteessa syvimmiltään on kysymys?

Pappismunkki Serafim matkaa feminiinisyyden ja kristillisen hengellisyyden alkulähteille. Hän käsittelee toinen toistaan kiinnostavampia kysymyksiä varhaiskirkon ja idän kirkon aatehistorian valossa. Tarkasteltavana ovat jumalankuva, naiseuden uudistuminen, hengellisyyden naiselliset kasvot ja kirkkoäidin rooli varhaiskristillisessä spiritualiteetissa. Näitä kysymyksiä peilataan myös keskiajan juutalaisuuteen, jossa feminiinisyys sai erilaisia, jopa radikaaleja ilmenemismuotoja!

Tarjoamme kirjan kirjakerholaisille lähetyskuluineen hintaan 29,50 e.

Lue lisää: Kirjakerhon jäsentiedote 4/2013

Hyvät kirjakerhomme jäsenet,

Kirjakerhon uusimpana julkaisuna lähetämme piispa Arsenin toimittaman Pyhiinvaeltajan Valamo – rukousten ja työn luostari -kirjan, jossa kerrotaan sanoin ja kuvin Valamon luostarin historiasta ja nykypäivästä Uudessa Valamossa. Kirjassa esitellään Valamon pyhät sekä Uuden Valamon kilvoittelijoita kuten skeemaigumeni Hariton, skeemapappismunkki Jefrem, skeemaigumeni Johannes, skeemapappismunkki Mikael, pappismunkki Jevlogi ja arkkimandriitta Simforian.

Luostarin jumalanpalveluselämä ja kirkkovuoden juhlat, kirkkokäyttäy-tyminen ja kirkolliset tavat, veljestön arki, luostarin kaikki kirkot ja tsasounat tulevat esitellyiksi. Kirjan kautta tulevat tutuiksi myös Valamon kirjasto, konservointilaitos ja opisto. Luostariin ensi kertaa tutustuvalle, mutta myös luostarissa usein vierailleelle, kirjassa on tietopaketti Valamon luostarista ja sen elämästä.

Tarjoamme kirjan kirjakerholaisille lähetyskuluineen hintaan 6 e.

Lue lisää: Kirjakerhon jäsentiedote 3/2013

Hyvät kirjakerhomme jäsenet

Kristus nousi kuolleista!

Lähetämme Teille ohessa kirjakerhon jäsenkirjana juuri uudistettuna  painoksena ilmestyneen kirjasen Sydämen rukous, joka sisältää Valamon isien opetuksia ja keskusteluja hengellisestä elämästä. Uudessa Valamossa 1950-luvulla vierailleen Sergei Bolshakoffin kysymysten ja vastausten kirjat: Isä Mihail – Uuden Valamon erakko sekä Hengen korkeuksissa – kaksitoista keskustelua Jeesus-rukouksen harrastamisesta luostareissa ja maailmassa on koottu yksiin kansiin. Mukana on piispa Arsenin kirjoittama lyhyt elämäkerta skeemapappismunkki Mihalin elämänvaiheista sekä metropoliitta Panteleimonin esipuhe.

Kirjakerholaiset saavat kirjan lähetyskuluineen hintaan 11 euroa. 

Seuraava jäsenkirja

Seuraava jäsenkirja on piispa Arsenin toimittama Pyhiinvaeltajan Valamo – rukousten ja työn luostari -kirjanen, jossa kerrotaan sanoin ja kuvin Valamon luostarin historiasta ja nykypäivästä Uudessa Valamossa. Kirjassa esitellään Valamon pyhät sekä Uuden Valamon kilvoittelijoita kuten Skeemaigumeni Hariton, skeemapappismunkki Jefrem, skeemaigumeni Johannes, skeemapappismunkki Mikael, pappismunkki Jevlogi ja arkkimandriitta Simforian. 

Luostarin jumalanpalveluselämä ja kirkkovuoden juhlat, kirkkokäyttäytyminen ja kirkolliset tavat, veljestön arki, luostarin kaikki kirkot ja tsasounat tulevat esitellyiksi. Kirjan kautta tulevat tutuiksi myös Valamon kirjasto, konservointilaitos ja opisto. Luostariin ensi kertaa tutustuvalle, mutta myös luostarissa usein vierailleelle, kirjassa on tietopaketti Valamon luostarista ja sen elämästä.

Kirja lähetetään kirjakerhon jäsenille kesäkuussa.

Valoisaa pääsiäisen juhlakautta kirjakerhon jäsenille toivottaen,

Valamon luostarissa, Heinävedellä  22.04.2013

Arkkimandriitta Sergei
Valamon luostarin johtaja

Hyvät kirjakerhomme jäsenet


Lähetämme Teille ohessa kirjakerhon jäsenkirjana juuri Ortodoksisen Veljestön julkaisemana ilmestyneen Gillian Crownin teoksen Tämä pyhä mies - Vaikutelmia metropoliitta Anthony Bloomin elämästä.

Surožin metropoliitta Anthony (Bloom) oli yksi viime vuosikymmenten kunnioitetuimmista kirkonmiehistä, hengellisistä kirjailijoista ja radioäänistä. Monet hänen kirjansa, kuten Rukouskoulu ja Elävä rukous, ovat muodostuneet klassikoiksi. Britannian venäläis-ortodoksisen kirkon johtajana hän oli yksi maailman vaikutusvaltaisimmista ortodokseista.

Lue lisää: Kirjakerhon jäsentiedote 1/2013