Valamon luostari

Kiireettömyys kutsuu

Hyvät kirjakerhomme jäsenet

Kirjakerhon uusimpana julkaisuna lähetämme teoksen Kirjeitä Innalle, joka muodostuu lähes sadasta kirjeestä, jotka skeemaigumeni Johannes, Valamon vanhus, lähetti hengelliselle ohjattavalleen taiteilija Ina Collianderille (1905-1985).

Kirjeet täydentävät Valamon vanhuksen kirjeiden aiemmin julkaistua sarjaa ja ne on kääntänyt venäjän kielestä taiteilijan poika, isä Sergius Colliander.  Taiteilija Ina Colliander haki isä Johannekselta ohjausta erityisesti Jeesuksen rukouksen harjoittamiseen. Tämä onkin isä Johanneksen kirjeiden punainen lanka.

Ohjaajavanhus Johannes vaikutti Ina Collianderin  elämään keskus-telujen ja kirjeiden kautta. Isä Johanneksen viisaus kantautui eteen-päin sekä Inan elettynä elämänä, hänen puheidensa ja kirjeen-vaihtonsa, mutta myös hänen taiteellisen ilmaisunsa välittämänä.

Isä Johanneksen kirjeet avaavat yksinkertaisen ilmaisunsa kautta turvallisen polun ortodoksisen hengellisyyden syvälliseen ymmärtä-miseen.

Tarjoamme kirjan kirjakerholaisille lähetyskuluineen hintaan  14,00 e.

Lue lisää: Kirjakerhon jäsentiedote 2/2014

Hyvät kirjakerhomme jäsenet

Kirjakerhon uusimpana julkaisuna lähetämme Valamon luostarin julkaiseman ja piispa Arsenin toimittaman Piispa Aleksin (Rantala,1941-1984)  Usko, elämän voima -teoksen, joka sisältää piispa Aleksin lähes yhdeksänkymmentä opetuspuhetta vuosilta 1980-1983. Piispa Aleksin saarnat ovat vahvaa hengellistä ravintoa ja ne tuovat lohtua ja toivoa  elämään.

Kirjassa on esipaimen Aleksin lyhyt elämäkerta ja se on kuvitettu. Kirjaan sisältyy myös piispa Aleksin kuolinvuoteellaan venäjän kielestä kääntämä metropoliitta Vladimirin Hengelliset jyväset -mietekokoelma, joka julkaistiin vihkosena piispa Aleksin kuoleman jälkeen, mutta on ollut loppuunmyyty jo vuosien ajan.

Tammikuussa 2014 tuli kuluneeksi 30 vuotta kunnioitetun ja rakas-tetun Joensuun piispa Aleksin kuolemasta. Valamon luostari haluaa kunnioittaa piispa Aleksin muistoa tämän julkaisun kautta.

Tarjoamme kirjan kirjakerholaisille lähetyskuluineen hintaan  27,50 e.

Lue lisää: Kirjakerhon jäsentiedote 1/2014

Hyvät kirjakerhomme jäsenet

Kirjakerhon uusimpana julkaisuna lähetämme pappismunkki Serafimin (Seppälä) teos Naiseus -  Varhaiskristillisiä ja juutalaisia näkökulmia. Naiseus-kirja  on syväluotaus jumalakuvan ja hengellisyyden naisellisiin piirteisiin. Terveessä uskonnossa maskuliinisuus ja feminiinisyys ovat tasapainossa ja kummallakin on oma tilansa. Millä tavalla ne hakeutuivat kohti harmoniaa varhaiskirkossa? Mitä kirkkoisät opettivat sukupuolten tasa-arvosta?  Mistä mieheyden ja naiseuden suhteessa syvimmiltään on kysymys?

Pappismunkki Serafim matkaa feminiinisyyden ja kristillisen hengellisyyden alkulähteille. Hän käsittelee toinen toistaan kiinnostavampia kysymyksiä varhaiskirkon ja idän kirkon aatehistorian valossa. Tarkasteltavana ovat jumalankuva, naiseuden uudistuminen, hengellisyyden naiselliset kasvot ja kirkkoäidin rooli varhaiskristillisessä spiritualiteetissa. Näitä kysymyksiä peilataan myös keskiajan juutalaisuuteen, jossa feminiinisyys sai erilaisia, jopa radikaaleja ilmenemismuotoja!

Tarjoamme kirjan kirjakerholaisille lähetyskuluineen hintaan 29,50 e.

Lue lisää: Kirjakerhon jäsentiedote 4/2013

Hyvät kirjakerhomme jäsenet,

Kirjakerhon uusimpana julkaisuna lähetämme piispa Arsenin toimittaman Pyhiinvaeltajan Valamo – rukousten ja työn luostari -kirjan, jossa kerrotaan sanoin ja kuvin Valamon luostarin historiasta ja nykypäivästä Uudessa Valamossa. Kirjassa esitellään Valamon pyhät sekä Uuden Valamon kilvoittelijoita kuten skeemaigumeni Hariton, skeemapappismunkki Jefrem, skeemaigumeni Johannes, skeemapappismunkki Mikael, pappismunkki Jevlogi ja arkkimandriitta Simforian.

Luostarin jumalanpalveluselämä ja kirkkovuoden juhlat, kirkkokäyttäy-tyminen ja kirkolliset tavat, veljestön arki, luostarin kaikki kirkot ja tsasounat tulevat esitellyiksi. Kirjan kautta tulevat tutuiksi myös Valamon kirjasto, konservointilaitos ja opisto. Luostariin ensi kertaa tutustuvalle, mutta myös luostarissa usein vierailleelle, kirjassa on tietopaketti Valamon luostarista ja sen elämästä.

Tarjoamme kirjan kirjakerholaisille lähetyskuluineen hintaan 6 e.

Lue lisää: Kirjakerhon jäsentiedote 3/2013